pre show circle one
pre show circle one

pre show circle five
pre show circle five

Threesome Tmol Shilshom
Threesome Tmol Shilshom

pre show circle one
pre show circle one

1/23
Gush with arms out.jpg
נענע היא קבוצת תיאטרון פלייבק נשי 
המביאה אל הבמה גם את התנועה והמחול
,השחקניות מגיעות מרקע מקצועי של משחק
מחול ותנועה, ויש מהן שעוסקות גם בבימוי
בטיפול או בחינוך

  0523-822104 toby@wholefamily.com                                     להופעות להתקשר לטובי קליין גרינולד 

                                                       Facebook

Igud Playback Israel logo.jpg